Nowoczesne szkoły w Gminie Sanok Projekt: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”

Gmina Sanok uzyskała fundusze na poprawę infrastruktury 13 szkół. Dzięki projektowi szkoły zostana wyposażone w intekatywne zestawy matematyczne i przyrodnicze oraz powstanie sala ćwiczeń w SP w Kostarowcach. 

poprawa-infrastruktury-edukacji-informacja-na-stronk%c2%a6o-1