Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku

W dniu 14.01.2017 r. w miejscowości Pakoszówka odbył się Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Rafał Cecuła który powitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: Wójta Gminy Sanok p. Annę Hałas, posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Komendanta powiatowego PSP w Sanoku st. bryg. Krzysztofa Dżugana, Sekretarza Gminy Pawła Wdowiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Burkę oraz Skarbnika Gminy Agnieszkę Haduch.

Następnie druh prezes złożył sprawozdanie z działalności związku w roku 2016 oraz podziękował za dotychczasową współpracę. Wręczono również pisemne podziękowania dla OSP Hłomcza za udział w zabezpieczeniu ŚDM Kraków 2016. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście którzy złożyli wszystkim noworoczne życzenia.