Nowy chodnik w miejscowości Trepcza

Piesi mogą korzystać z kolejnej części nowego chodnika na terenie Gminy Sanok.
Tym razem dotyczy to miejscowości Trepcza, gdzie wybudowano ok. 250 m nowego ciągu dla pieszych. Zadanie zrealizowano w ramach inwestycji polegającej na „przebudowie drogi powiatowej  nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707 – 3+955 km w miejscowości Trepcza”.

W ramach realizacji zadania wykonano poszerzenie korony drogi powiatowej w obrębie przyczółka mostu za pomocą gabionów, wykonano kanalizację deszczową z wpustami żeliwnymi przy krawężniku, poszerzono jezdnie drogi powiatowej, wybudowano chodnik z kostki brukowej betonowej, wyremontowano nawierzchnie zjazdów dróg wewnętrznych gminnych oraz zamontowano poręcze ochronne. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 387 409, 14 zł. Deklarowany wkład Powiatu Sanockiego to 2000, 00 zł.