Nowy lekki samochód dla OSP Strachocina

11 lipca 2019 roku w Warszawie Wójt Gminy Sanok Anna Hałas podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach projektu planowane jest nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, które jest niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki dofinansowaniu Ochotnicza Straż Pożarna w Strachocinie już niedługo wzbogaci się o nowy pojazd. Lekki samochód ratowniczo-techniczny z funkcją gaśniczą podniesie gotowość bojową jednostki, poprawi skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i usprawni jej działanie a także sprawi, że będzie możliwa pomoc osobom poszkodowanym i dotkniętym skutkami popełnionych przestępstw.