Obchody 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy i nadanie sztandaru

W niedzielę 26 lipca 2020 r., odbyła się kolejna strażacka uroczystość, tym razem związana z obchodami 60-lecia OSP w Hłomczy. W trakcie uroczystości dokonano także nadania sztandaru jednostce OSP i wprowadzenia do pododdziału bojowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master, sfinansowanego w całości z budżetu gminy Sanok.

Obchody jubileuszu rozpoczęto uroczystą mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Hłomczy, celebrowaną przez ks. Pawła Pelca proboszcza Parafii pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie, który dokonał poświęcenia sztandaru oraz nowego samochodu strażackiego dla jednostki. Po mszy św., w asyście orkiestry OSP z Dynowa,  pododdziały straży i zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy Domu Ludowym, gdzie odbyła się część oficjalna.

Uroczystego rozpoczęcia uroczystości dokonał dowódca dh Dawid Szul, który złożył meldunek Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Grzegorzowi Klecha. Następnie poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt strażacki, a orkiestra dęta odegrała hymn państwowy. Przybyłych gości przywitał Prezes OSP Hłomcza Dh Zdzisław Odrowąż.

Podczas uroczystego apelu z udziałem zaproszonych gości, strażaków i mieszkańców przedstawiono rys historyczny założenia jednostki OSP w Hłomczy, a następnie głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru p. Paweł Wdowiak, który w imieniu społeczności i fundatorów odczytał Akt Nadania Sztandaru. Była to również doskonała okazja do uhonorowania zasłużonych strażaków. Dh Grzegorz Klecha odznaczył jednostkę OSP w Hłomczy Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

  • Bar Dariusz,
  • Bodziak Robert,
  • Szwyd Łukasz,
  • Szwyd Wojciech,
  • Roman Krzysztof.

Odznakami Za Wysługę Lat odznaczeni zostali:

  • Druh Edward Woroszczak – 50 lat 
  • Druh Zdzisław Odrowąż – 30 lat

Dodatkowo Jednostka OSP Hłomcza wręczyła pamiątkowe dyplomy Druhowi Edwardowi Woroszczak oraz p. Irenie Szwyd, która przyjęła podziękowanie w imieniu swojego męża śp. Druha Romana Szwyd.

Całość obchodów zwieńczyły przemówienia zaproszonych gości. Słowa uznania, gratulacje i podziękowania dla strażaków, w przemówieniach przekazali:

Druh Grzegorz Klecha Członek Zarządu OW ZOSP RP w RZESZOWIE

Piotr Uruski – Poseł na Sejm

Brygadier Grzegorz Oleniacz KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SANOKU

Paweł Wdowiak -Zastępca Wójta Gminy Sanok

Janina Bodziak – Sołtys Wsi Hłomcza

Prezes OSP Hłomcza Zdzisław Odrowąż

Po złożeniu meldunku przez dh Dawida Szula dh Grzegorzowi Klecha, każdy z zaproszonych gości mógł dokonać wpisu do księgi pamiątkowej jednostki OSP w Hłomczy.

 

 

Z okazji pięknego jubileuszu 60-lecia OSP w Hłomczy, wszystkim strażakom

dużo zdrowia, siły i niesłabnącej pasji w tym, co robicie.

Niech Św. Florian zawsze czuwa i bezpiecznie prowadzi Was do domu po każdej akcji.

A osobiście dla każdego z Was Druhowie i Druhny –

wszelkiej pomyślności i rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości

Waszych rodzin.

Wszystkiego dobrego i kolejnych przynajmniej 60-ciu lat!