Obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości w Falejówce

Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Falejówce 6 listopada 2016 r. rozpoczęły się obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy wsi Falejówka, Pakoszówka, Raczkowa, uczniowie Szkoły Podstawowej w Falejówce wraz z gronem pedagogicznym, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pakoszówce wraz z dyrektorem szkoły, zaproszeni goście: Wójt gminy Sanok Anna Hałas, sekretarz gminy Sanok Paweł Wdowiak, radni, sołtysi z Falejówki, Raczkowej i Pakoszówki oraz rodziny poległych.

Po uroczystej Mszy Świętej wspólnie z proboszczem parafii Ks. Józefem Jońcem modlono się za poległych mieszkańców wsi Falejówka i Pakoszówka – rozstrzelanych 20 marca 1944 roku przez hitlerowców na oczach swoich najbliższych. Złożono wiązanki kwiatów i znicze.