Obchody Jubileuszu 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach

W ostatnią niedzielę tj. 24.11.2019 r., odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach, zorganizowana przez Sołectwo wsi Pisarowce.

W obchodach 50-lecia uczestniczyli wyjątkowi goście: przedstawiciele władz samorządowych m.in. Wójt Gminy Sanok- p. Anna Hałas, Skarbnik Gminy Sanok- p. Agnieszka Haduch, Przewodniczący Rady Gminy Sanok- p. Tadeusz Wojtas, Radny Gminy Sanok- p. Stanisław Dereń, a także sołtys p. Bogusław Rolnik, dyrektor szkoły – p. Renata Olejarczyk, nauczyciele i uczniowie.

Sołtys w swoim wystąpieniu powitał wszystkich obecnych i przedstawił krótką historię Wiejskiego Domu Kultury w Pisarowcach. Kolejno głos zabrała Wójt Gminy Sanok- p. Anna Hałas. W swoim przemówieniu wyraziła radość i słowa uznania dla wieloletniego dorobku kulturalnego Wiejskiego Domu Kultury, a także podziękowała za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w promocję wsi Pisarowce. Na ręce sołtysa- p. Bogusława Rolnika, pani Wójt przekazała pamiątkowy grawerton z gratulacjami i życzeniami wszelkiej pomyślności w przyszłych działaniach WDK.
Po miłych słowach i gratulacjach nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów miejscowej szkoły. Młodsze dzieci przygotowały przedstawienie pt. “Na jagody”, a uczniowie klas IV-VIII montaż słowno-muzyczny oraz bajkę pt. “O złym królu, dobrej królowej oraz grzecznych dzieciach”. Całość uświetniły występy wokalne młodzieży, a także występ taneczny mażoretek z zespołu “Impuls”. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pisarowcach, przedstawiły skecz biesiadny z oryginalnym wierszem p. Felicji Wanielisty- napisany przez nią 50 lat temu na uroczystość otwarcia Domu Ludowego 29 listopada 1969 r. Zwieńczeniem tej miłej uroczystości był występ kapeli podwórkowej “Biesiada”, przy której akompaniamencie przybyli goście miło spędzili czas.

Sołectwu Pisarowce, z okazji tego pięknego jubileuszu życzymy kolejnych przynajmniej 50-ciu lat działalności!
Aby praca nigdy nie była przymusem, a tylko przyjemnością 🙂