Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Sanok

Tegoroczne uroczystości z okazji Święta Niepodległości nabierają innego charakteru. Przez trudną sytuację epidemiczną panującą w całym kraju, tradycyjne obchody 11 listopada niestety nie będą możliwe.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sanok Anna Hałas i Zastępca Wójta Paweł Wdowiak oddali cześć pamięci bohaterom, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Pod pomnikami w Strachocinie, Falejówce i w Niebieszczanach złożono wiązanki kwiatów. Mimo symbolicznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości pamięć o poległych za ojczyznę w naszych sercach pozostaje zawsze żywa.

„Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem

Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.

(Adam Mickiewicz)