Obchody rocznicowe w Kostarowcach

Dnia 11 listopada br. mieszkańcy Kostarowiec, zaproszeni goście, strażacy  oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, aby dać wyraz pamięci i złożyć hołd wszystkim przodkom, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Uroczystość rozpoczęła się  o godz. 11.00  mszą św. w intencji Ojczyzny  w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Kostarowcach.

Proboszcz, ks. Bogdan Czerwiński wygłosił homilię, podczas której przypomniał dramatyczną drogę Polaków do wolności, zobrazował sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskanie niepodległości, a także uświadomił  w jaki sposób współcześnie Polacy powinni wyrażać swój patriotyzm. Punktualnie o godz. 12.00 zjednoczyliśmy się z całą Polską, śpiewając hymn narodowy. Następnie, podczas odświętnego przemarszu pod pomnik, wszyscy uczestnicy modlili się w intencji Ojczyzny oraz śpiewali pieśni. Dopełnieniem marszu były łopoczące na wietrze biało- czerwone  flagi oraz sztandary: OSP z Kostarowiec oraz SP  z Kostarowiec.     Kolejny punkt uroczystości miał miejsce pod pomnikiem, gdzie ks. proboszcz odczytał Modlitwę za Ojczyznę ks. Skargi, Pani Dyrektor  złożyła  kwiaty, zaś uczniowie zapalili znicze. Wiązanki złożyli również: pan sołtys, strażacy, KGW, Akcja Katolicka.

Następnie wszyscy udali się do WDK, gdzie Pani dyrektor szkoły, Beata Fedyń powitała wszystkich bardzo serdecznie, a w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie wolności dla każdego Polaka i przedstawiła uroczystości patriotyczne w 2018 roku, które organizowała bądź uczestniczyła nasza szkoła.  Następnie odczytała list od Pani Wójt Gminy Sanok, Anny Hałas, po czym zaprosiła do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez społeczność szkolną.

Na początku wystąpili uczniowie klas I – III, którzy pięknie recytowali utwory poetyckie  o symbolach narodowych,  patriotyzmie, miłości do kraju. Z kolei  uczniowie klas starszych zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, wprowadzający zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918r.                                 Bogaty repertuar patriotyczny przypomniał ważne wydarzenia historyczne m.in. poprzez: pantomimę Rozbiory, układ choreograficzny Barwy moje ojczyste do utworu Chopina oraz tańce narodowe, takie jak polonez i krakowiak. Całą uroczystość uświetnił koncert chóru szkolnego, który zaprezentował wzruszające pieśni patriotyczne. Wszyscy zgromadzeni chętnie włączyli się w ten śpiew, gdyż specjalnie przygotowano na tę okazję śpiewniki z pieśniami patriotycznymi, tymi bardziej i mniej znanymi. Na samym końcu wystąpił zespół mażoretek Vivid, do którego należą uczennice naszej szkoły. Dzień 11 listopada 2018r. był niezwykłą lekcją historii, patriotyzmu i z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci, i w sercach wszystkich uczestników tej niezwykłej uroczystości.