Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina! Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący handel detaliczny lub hurtowy, oferujący (objęte opłatą recyklingową) torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zobowiązani są do 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadami (BDO).Wniosek należy złożyć do marszałka województwa ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Zostanie utworzone indywidualne konto przedsiębiorcy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Każdy zarejestrowany użytkownik dostanie link do aktywacji konta, identyfikator (login) i hasło dostępu do utworzonego konta.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej rejestru:

https://rejestr-bdo.mos.gov.l/web/

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do
1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego pod adresem:

http://www.bip.podkarpackie.pl w zakładce BIP/sprawy do załatwienia/Ochrona środowiska.