Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Lokalny Program Rewitalizacji

Pliki do pobrania