Ochrona zabytków 2021- Gmina Sanok złożyła wniosek o dofinansowanie odnowy zabytkowego dworu w Pisarowcach

Gmina Sanok złożyła wniosek na realizację zadania pn. „Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności dworu wchodzącego w skład Zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach wzniesionego ok. poł. XIX w”. Wniosek złożono w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021 – Ochrona Zabytków. Nabór wniosków dotyczył udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.

Trochę historii…

Zespół dworsko-parkowy w Pisarowcach usytuowany jest w środkowej części wsi po pd. stronie drogi Sanok-Krosno. Pierwszymi właścicielami wsi byli Pobiedzińscy. Zapewne oni też wznieśli tu pierwszy obronny dwór, opisany już w 1645 r. Od XVIII w. do k. XIX w. Pisarowce należały do Rylskich. Po śmierci Zygmunta Rylskiego (1898) i jego żony Józefy z Tchórznickich (1901) majątek w Pisarowcach otrzymał w spadku Aleksander Mniszek Tchórznicki, a po nim dobra odziedziczył syn Henryk.
Obecny budynek dworu powstał dopiero po poł. XIX w. lub nawet pod k. XIX w. Budynek dworu użytkowany był jako mieszkania do 1964 r. kiedy to adaptowano go dla potrzeb szkoły. Podczas użytkowania przez szkołę obiekt został gruntownie przebudowany. Przebudowa objęła nie tylko wnętrze, ale zmieniła niestety nieco bryłę obiektu.

Dwór wzniesiony został na rzucie zbliżonym do prostokąta z ryzalitami w elewacji wsch., zach. i pn. Obecnie jest to budynek parterowy z nadbudowanym piętrem w części pn.-wsch. Dodatkowo, ze względu na znaczny spadek terenu w kierunku pn. podpiwniczenie od strony pn. stanowi dolną kondygnację budynku. W ryzalicie od strony wsch. ponad oknami dolnej kondygnacji zachowały się oryginalne gzymsy nadokienne. Na pd. od dworu zachował się niewielki murowany spichlerz, adaptowany na budynek mieszkalny. Teren zespołu otoczony jest pozostałościami parku z okazami starych drzew, klony, dęby oraz dębową altaną. Na przestrzeni ostatnich lat wykonywane były najpilniejsze prace.

Obecnie….

Zabytek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Aktualnie mieści się w nim Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, w której obecnie uczy się 39 uczniów.  Placówka aktywnie i systematycznie podejmuje działania mające na celu podtrzymanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej i państwowej oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej. Za przykład posłużyć tutaj mogą zarówno cykliczne akcje o charakterze ogólnopolskim jak: „Narodowe czytanie”, „Święto Niepodległości”, „Dzień pamięci żołnierzy wyklętych” jak i imprezy oraz przedsięwzięcia tematyczne np. „Dzień Patronki Szkoły – Marii Konopnickiej”, „BohaterON” – kartka dla powstańca”, „Śpiewamy i recytujemy poezję Jerzego Harasymowicza”.

Co planujemy?

Głównym celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kultury materialnej regionu poprzez przeprowadzenie remontu i renowacji elewacji na części budynku- dawnego dworu Rylskich. Odnowiony budynek dawnego dworu będzie doskonałym przykładem dbałości o materialne zasoby
kultury regionu i właściwego – bo prospołecznego ich eksponowania. Dzięki zaplanowanym zadaniom możliwe będzie pełne i bezpieczne wykorzystanie istniejącego potencjału zarówno wewnątrz budynku jak i w jego otoczeniu np. poprzez imprezy kulturalne czy edukacyjne na świeżym powietrzu (plenery, koncerty na świeżym powietrzu, seanse kina plenerowego, zajęcia przyrodnicze, imprezy animujące środowisko jak dni rodziny).

 

Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi 322 189,79 zł, wnioskowania kwota dofinansowania to 161 094,89 zł