Oczyszczalnia ścieków na finiszu

Dobiega końca budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej, która w przyszłości umożliwi skanalizowanie pięciu miejscowości: Mrzygłodu, Łodziny, Hłomczy, Dobrej i Tyrawy Solnej.

Wartość inwestycji wynosi 7,5 mln złotych, z czego 2 mln złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowoczesna oczyszczalnia o wydajności 150 m³ ścieków na dobę obsłuży docelowo około 2 tys. osób. Do końca czerwca planowane jest podłączenie ok. 230 budynków, dzięki czemu 850 osób skorzysta z kanalizacji.

 

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców doliny Sanu, dla których istotnym problemem jest wywóz ścieków – mówi wójt Anna Hałas. – W tzw. aglomeracji Mrzygłód przewidujemy budowę ponad 50 km kanalizacji.

W związku z dużymi oczekiwaniami mieszkańców jednocześnie jest realizowana budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzygłodzie oraz w Tyrawie Solnej.

Prace są już na ukończeniu – mówi Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Sanok. – Wartość realizowanych zadań wynosi 5,5 mln złotych. Z chwilą wykonywania kolejnych przyłączy nastąpi stopniowy rozruch oczyszczalni ścieków.

Gmina Sanok na bieżąco modernizuje istniejącą sieć kanalizacyjną.

Dla przykładu w 2018 roku zmodernizowaliśmy przepompownię ścieków w Bykowcach – dodaje Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok. –  Zakres prac uwzględniał dostawę i montaż armatury oraz  uruchomienie przepompowni ścieków wraz z układem sterowania. Zadanie kosztowało ponad 70 tys. zł. Sukcesywnie, co roku, wymieniane są wyeksploatowane pompy w innych pompowniach.

Ważne inwestycje zaplanowane są również w pozostałych miejscowościach gminy.

Zakończono prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach a na etapie końcowym znajdują się prace projektowe związane z budową sieci wodociągowej w Strachocinie. W trakcie opracowania jest również projekt sieci wodociągowej w Sanoczku z częścią miejscowości Prusiek, Zabłotce i Czerteż, projekt sieci wodociągowej w Wujskiem i Pakoszówce, projekt kanalizacji sanitarnej w Lalinie oraz projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Stróże Wielkie – informuje kierownik Łukasz Mendyka.