Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości budowlanych oznaczonych działkami nr 183/2, 183/3, 183/4, 183/6, 183/7, 183/10, 183/11, 183/12, 183/14, 183/15, położonch w miejscowości Czerteż