Ogłoszenie dotyczące sterylizacji kotek i kastracji kotów należących do mieszkańców Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok informuje mieszkańców o możliwości wykonywania zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kotów, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Sanok.

 

 

 

 

Powyższe zabiegi zostaną wykonane na koszt gminy  w przychodni weterynaryjnej „VetMedic” ul. Opłotki 4, 38-500 Sanok po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku (dostępny poniżej ogłoszenia) i uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Sanok.

Plan sterylizacji kotek lub kastracji kotów będzie realizowany do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. Wyczerpanie środków finansowych stanowi podstawę do odmowy pokrycia kosztów sterylizacji lub kastracji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.(Dz. U. z 2017 roku poz. 1840)

Uchwała Nr XLII/339/18 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok”.

 

Pliki do pobrania