Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego przypominające o obowiązku złożenia sprawozdań o odpadach