Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości 30% – 70% danej uprawy, spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi