Ogłoszenie MRiRW o wydłużeniu terminu składania do ARiMR wniosków przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi

Pliki do pobrania