Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4, położonej w obrębie Zabłotce