Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej działką nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej