Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż