Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż