Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 227/1, nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna