Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami numer 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce