Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 673, nr 674 położonej w miejscowości Trepcza