Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, oznaczonej działką nr 192/4 położonej w Czerteżu