Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce