Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny