Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niebieszczanach oznaczonej działką nr 1773I2