Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany