Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany