Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany