Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce