Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3281 I 1 położonej w Niebieszczanach