Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sanok

zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu:

  1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

AUTOSAN H9.21 12.5t, nr. rej. RSA M588 rok produkcji 2002:

Dane dotyczące pojazdu: Autobus.

Nr identyfikacyjny (VIN): SUASW3AAP2S022009Data pierwszej rejestracji: 2002/08/14

Data ważności badania technicznego: 2016/09/15

Data oględzin: 2016/11/07

Wskazania drogomierza/przebieg szacowany: 71206 km/450000 km

Okres eksploatacji: (02/08/14-16/11/07) 171 miesięcy.

Opis rodzaju pojazdu: Autobus

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): pomarańczowy 1-warstwowy akrylowy

masa całkowita: 12500 kg

Rodzaj autobusu: dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy

Liczba miejsc siedzących: 39

Liczba osi / Rodzaj napędu: 2/4×2

Rozstaw osi: 4700 mm

Oznaczenie silnika: 6cT107/A6/7

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika: 6540 ccm/110kW (150 KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów: 6 / rzędowy

Długość / Szerokość / Wysokość: 10000 mm / 2500 mm / 3150 mm

Tachograf: elektroniczny wymieniony, legalizacja aktualna.

Opis dotyczący pojazdu:

Pojazd obecnie wycofany z eksploatacji, badanie techniczne nieaktualne.

  1. CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza/minimalna ( netto): 9 102,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa złote  00/100).

Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w  Kostarowcach, w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem: Brodzicki Mariusz –kom. 502 395 145, który jest pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami.

III. TRYB, MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU.

Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, w sekretariacie – pokój nr 201, II piętro, do dnia 21.11.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2016 r. , godz. 10.15,  sala narad UG Sanok (III piętro, pok. nr 302).

Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu autobusu AUTOSAN H9.21 12.5t z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji między tymi oferentami. O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty.

  1. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA ORAZ TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA.

Pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Oferta kupna autobusu AUTOSAN”.

Sprzedający zastrzega sobie, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

Wszelkiego rodzaju koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg , nie dłuższym niż 7 dni.

 

Pliki do pobrania