Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, inr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce