Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na “Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok”

W dniu 24 czerwca 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na “asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok”.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 360 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta, spośród 3-ech złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła 278 223,59 zł. Wykonawcą w/w robót jest TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. Zabłotce 51, 38-500 Sanok.

Asfaltowanie dróg gminnych dotyczy miejscowości: Czerteż, Dębna, Tyrawa Solna, Hłomcza, Mrzygłód, Zabłotce, Kostarowce, Markowce, Pakoszówka i Strachocina.

 

Tutaj →  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

lub BIP Urzędu Gminy Sanok http://gmina.sanok.com.pl/bip