Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachu budynku SP w miejscowości Niebieszczany

W dniu 15 czerwca 2020 r., wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wymianę pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 135 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta, spośród 10-ciu złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła prawie 150 000,00 zł.

Tutaj → ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

                      lub BIP Urzędu Gminy Sanok http://gmina.sanok.com.pl/bip