Ogłoszenie Wójt Gminy Sanok na zakup samochodu specjalnego pożarniczego

 

 

Wójt Gminy Sanok

Zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu

 

 

 

Marka: FS LUBLIN

Model pojazdu: Żuk A15 2,5t

Wersja: 67 Towos

Rok produkcji: 1986

VIN: 441605

KSS 484D

Rodzaj samochodu: Samochód specjalny pożarniczy

Aktualne badania techniczne pojazdu: nie posiada

Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 15 listopada 2019 r. do godz.11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanoku (pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 

„Oferta na zakup samochodu Żuk pożarniczy”

Minimalna cena zakupu- 1 200 zł brutto.

 

W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu.

Pojazd można obejrzeć na placu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Pisarowcach (baza Kółka Rolniczego, Pisarowce 235), w dni pracujące, w dniach 7 -15 listopada 2019 r. w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem: Brodzicki Mariusz –kom. 502 395 145, który jest pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 r. na sali narad UG Sanok (III piętro, pok. Nr. 302) o godz. 11.30.

Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.