Ogłoszenie: Wójt Gminy Sanok zaprasza do składania ofert na zakup pojazdu

Ogłoszenie 

Wójt Gminy Sanok

zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu:

 

 

 

Marka: MERCEDES-BENZ

Model pojazdu: SPRINTER 511 CDI 5,0t

Rodzaj pojazdu: Autobus

Rok produkcji: 2008

VIN: WDB9066571S350936

Nr rejestracyjny: RSA 90SX

Pojazd posiada aktualne badania techniczne do 29.11.2019r.

 

Oferty z ceną zakupu należy złożyć do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz.11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanoku (pok. nr 201) w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Oferta na zakup autobusu Mercedes Sprinter”

Minimalna cena zakupu- 27 000 zł brutto.

W przypadku złożenia ofert cenowo równorzędnych oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert z ostatecznie proponowaną ceną zakupu. Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie oględzin pojazdu.

Pojazd można obejrzeć na placu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w  Pisarowcach (baza Kółka Rolniczego, Pisarowce 235), w dni pracujące, w dniach 22 listopada – 2 grudnia 2019 r. w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem: Brodzicki Mariusz –kom. 502 395 145, który jest pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r. na sali narad UG Sanok (III piętro, pok. Nr. 302) o godz. 11.30.

Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.