Ogłoszenie Wójta Gminy Sanok o sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych Gminy Sanok

Ogłoszenie dotyczy drewna tartacznego pozyskanego z działki o nr ewidencyjnym 370 położonej w miejscowości Liszna, stanowiącej własność Gminy Sanok – gatunku modrzew europejski i świerk pospolity w ilości 2,55 m3 w tym: modrzew europejski 0,37 m3 drzewo zdrowe, świerk pospolity w ilości 0,77 m3 drzewo zdrowe oraz 1,41 m3 drzewo suche.

 

Pliki do pobrania