Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. informuje

W związku z koniecznością wykonania  pilnych robót remontowych na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Hermanowice-Strachocina, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział w Tarnowie, Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle informuje, że w miejscowości Tyrawa Solna w dniu 28.04.2017r. od godz. 8:00 prowadzone będą prace, przy których niezbędne jest opróżnienie gazociągu, któremu towarzyszyć będzie hałas o znacznym natężeniu.

[fb_button]

Pliki do pobrania