“ORLEN dla strażaków” Nowe granty na zakup sprzętu dla zawodowych i ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN natomiast Fundatorem programu jest PKN Orlen.
Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania wnioskodawców.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, a jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Na co można uzyskać dotację?

Zakup:
– sprzętu przeciwpożarowego;
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
– sprzętu ratownictwa medycznego;
– sprzętu ratownictwa chemicznego;
– sprzętu ratownictwa ekologicznego;
– sprzętu ratownictwa wysokościowego;
– sprzętu łączności;
– wyposażenia osobistego strażaków.
W ramach programu nie można finansować innych wydatków a w szczególności:
a) bieżącej działalność organizacji;
b) udzielania pożyczek;
c) działań, które zostały już zrealizowane;
d) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych;
e) zagranicznych wycieczek i wyjazdów;
f) kar, grzywien i odsetek karnych;
g) zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
h) podatku dochodowego od osób prawnych;
i) prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków: 16 marca 2020 r.

 

Więcej informacji na temat regulaminu programu oraz instrukcja złożenia wniosku na stronie internetowej:

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx

Lub pod adresem:

Fundacja “ORLEN – DAR SERCA”
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
adam.kobryn@orlen.pl
T: 665 560 237 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-15.00

 

 

Źródło informacji: https://granty.pl/12223/