Orły Polskiego Samorządu

Gmina Sanok została nominowana decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiebiorcy.pl do nagrody „Gmina 30-lecia Wolności RP” a wójt Anna Hałas do nagrody specjalnej „Wójta Roku 2019”.

Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowego ogólnopolskiego plebiscytu Orły Polskiego Samorządu – 30-lecie Wolności RP. Nominacja jest docenieniem działań realizowanych na terenie gminy Sanok, zmierzających do podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie.

– Te zaszczytne tytuły przyznawane są gminom, do którego grona mamy przyjemność zaliczyć również gminę Sanok – uzasadnia nominację Rafał Krysiukiewicz, doradca Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.  – Na przestrzeni ostatnich lat plebiscyt „Orły Polskiego Samorządu” stał się najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem w środowisku samorządowym, bowiem pokazuje i krzepi najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zaplanowane jest na 14 czerwca br.