Ośrodek dla potrzebujących

W Raczkowej w gminie Sanok powstanie Dom Pomocy Społecznej i Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.

29 marca wójt Anna Hałas podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”. Otrzymane wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 umożliwi rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku po dawnej szkole w Raczkowej. W Domu Pomocy Społecznej utworzonych zostanie 30 miejsc noclegowych dla podopiecznych, natomiast w Ośrodku Wsparcia Dziennego pomoc otrzyma 12 osób.

 

Bardzo się cieszę z podpisanej umowy, ponieważ już niebawem powstanie potrzebna i długo oczekiwana przez mieszkańców gminy inwestycja – mówi wójt Anna Hałas. – Całkowity koszt zadania wynosi 8,5 mln złotych, z czego 3,2 mln zł stanowi dofinansowanie.

Celem realizowanego projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub  starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko.

Jestem szczęśliwa, że współpraca pomiędzy województwem a innymi jednostkami samorządu oraz organizacjami przynosi wymierne efekty – mówiła Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego. – Budynki, które utraciły swoje społeczne funkcje, niszczały przez lata, a dzięki temu projektowi, odzyskają swój dawny blask.

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał obecny na uroczystości poseł Piotr Uruski.

Wiemy, że szczególnie premiowane są projekty, które służą integracji i trafiają do kilku samorządów, bo wtedy na większym terenie kompleksowo rozwiązujemy dany problem. Dlatego z przyjemnością gratuluję pani marszałek oraz beneficjentom tego projektu – powiedział poseł.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli również Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka, Adam Snarski, burmistrz Leska, Ernest Nowak, burmistrz Zagórza, Bogdan Florek, skarbnik Sanoka oraz ks. Paweł Konieczny, z-ca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” realizowany jest przez Gminę Miasta Sanoka w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.