Ostatnie szkolenie w ramach “Uniwersytetu Samorządności” za nami

W dniu dzisiejszym w Wiejskim Domu Kultury w Wujskiem odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu czterech, które Gmina Sanok zrealizowała w ramach zadania pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Ostatnie warsztaty dotyczyły zasad i przepisów BHP, podczas których uczestnicy poznali następujące zagadnienia m.in. czym jest wypadek przy pracy, wypadek w drodze lub z pracy, zasady prac transportowych- dźwiganie czy przenoszenie, zagrożenia związane z wykonywaną pracą (czynniki uciążliwe, szkodliwe), oznakowania (piktogramy) dla środków niebezpiecznych – znaczenie zwrotów H i P, umiejętność czytania etykiet na produktach niebezpiecznych, czym jest karta charakterystyki danego produktu, oznaczenia tablic na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne.
II cz. szkolenia dotyczyła ochrony przeciwpożarowej skierowanej głównie na zachowania pracowników na terenie zakładu pracy. Uczestnicy zapoznali się z zagrożeniami w wyniku wybuchu pożaru, oznaczeniami ewakuacyjnymi, zadaniami pracownika na wypadek wybuchu pożaru, stosowaniem czujnika tlenku węgla oraz rodzajami gaśnic i ich obsługą.