Oświadczenie władz Gminy Sanok dotyczące poszerzenia granic miasta Sanoka