Otwarcie ofert – przetarg na „Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok”

Gmina Sanok informuje, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 260 000,00 zł brutto.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT