Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości STRACHOCINA w Gminie Sanok

W dniu 29 czerwca o godz. 10:00 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 3 965 000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział czterech oferentów.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.