Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

W dniu 17 sierpnia o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 5-ciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 4 300 000,00 zł.